Dizolvare, lichidare, radiere firma

Procedura de desfiintare a unei societati presupune depunerea la Registrul Comertului a doua dosare ce reprezinta cele doua etape ce trebuie parcurse: cea de lichidare si apoi cea de radiere.

Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara

 • Cerere de inregistrare a mentiunii – se obtine de la Registrul Comertului si se completeaza de delegat;
 • Hotararea AGA sau decizia asociatului unic – avem nevoie de copii de pe certificatul de inmatriculare (CUI) si cartile de identitate ale asociatilor;
 • Imputernicirea persoanei delegate care va depune mentiunea in Registru Comertului;
 • Dovada achitarii taxelor – chitantele care fac dovada achitarii taxelor la Registru Comertului si care se depun la dosar.

Etapa 2 – de radiere (voluntara)

 • Cerere tip – de radiere;
 • Certificatul de inregistrare si anexele – certificatul de inmatriculare (CUI) si certificatele constatatoare;
 • Situatia financiara de lichidare – Bilantul de lichidare;
 • Hotararea de repartizare a activelor – dupa caz;
 • Certificat fiscal de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale;
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea;
 • Dovada achitarii taxelor – chitantele care fac dovada achitarii taxelor la Registru Comertului si care se depun la dosar.

Durata procedurii este de cuprinsa intre 1- 2 luni.