Informaţii punctuale din registrul comerțului
Informaţii despre toate înregistrările efectuate în registrul comerţului în dreptul unei firme, prezentate în ordine cronologică şi completate cu situaţia la zi.

Informaţii despre o firma cuprinzând următoarele date: număr de ordine în registrul comerţului, identificator unic la nivel european, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociaţi/acţionari, activitate secundară, activităţi autorizate, directori/reprezentanţi pentru sucursale/ subunităţi/ sedii secundare, cenzori, informaţii (5 indicatori) din situaţiile financiare anuale disponibile, alte informaţii, după caz, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat.

Se eliberează 5 indicatori financiari – cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, număr mediu de salariaţi, active imobilizate total – împreună cu informaţiile punctuale sau separat.