Restituire taxa de mediu

Documentele necesare: TOATE ACTELE MASINII.
– copie contract de achizitie masina (daca este in alta limba trebuie sa fie si tradus);
– copie cartea masinii;
– copie talon;
– copie CI proprietar;

– copie factura si chitanta prin care a luat masina (dupa caz, daca sunt in alta limba trebuie sa fie si traduse);
– decizia prin care a achitat suma;
– chitanta cu care a achitat suma;

– copie dupa CUI-ul vechiului proprietar (daca a luat de la o firma).