Schimbarea formei juridice a societatii

Pe parcursul vietii societatii, societatea cu raspundere limitata poate fi determinata sa renunte la aceasta forma pentru un cadru juridic care raspunde mai bine exigentelor momentului. Transformarea se va face cu respectarea prevederilor art. 204 din Legea nr. 31/1990.
Transformarea societatii este o schimbare a formei acesteia, concretizata intr-o radicala modificare a actelor constitutive. Ea reprezinta un eveniment care nu are incidenta asupra identitatii societatii, care ramane, dupa transformare, aceeasi, pastrandu-si toate drepturile si obligatiile anterioare transformarii; ea are efecte insa asupra reglementarii raporturilor sociale, care vor fi dupa transformare, cele proprii noii forme de societate adoptate.

Schimbarea formei societăţii, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societăţii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.
Avantajul este in cazul in care se doreste vechime financiar contabila pentru o anumita societate.
Principalele motive de transformare a societatii cu raspundere limitata in societate pe actiuni pot fi unele determinate de dezvoltarea activitatii, de necesitatea dotarii societatii cu un capital propriu mai mare, de necesitatea de a folosi lichiditatile societatii pentru emiterea de obligatiuni, de oportunitatea de a da societatii o imagine de o mai mare consistenta in comparatie cu imaginea pe care o poate oferi o societate cu raspundere limitata.
Faptul ca transformarea este considerata ca o modificare a actelor constitutive si nu ca o autentica constituire a societatii antreneaza consecinte multiple privitor la armonizarea necesara prin referinta la regulile proprii societatilor pe acttuni. Capitalul social minim al societatii va trebui sa fie de minimum 25000 euro, numarul asociatilor de 2, iar organele societatii adaptate conform regulilor de la societatea pe actiuni.
In cadrul noii societati existenta cenzorilor este obligatorie; in consecinta odata cu transformarea se naste aceasta obligatie in sarcina noii societati pe actiuni.
Capitalul se modifica numai ca urmare a uneia din operatiunile prevazute de lege: reducere sau majorare. Nu se modifica automat numai pentru ca schimbati forma juridica. Documentele necesare privind schimbarea formei juridice a unei societăţi, sunt urmatoarele:

1. Cerere de înregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv;
3. Actul constitutiv actualizat (original);
4. Certificatul de înregistrare şi, după caz, anexa/anexele (original);
5. Dacă este cazul:
– alte acte doveditoare – declaraţii pe proprie răspundere ale asociaţilor/acţionarilor nou cooptaţi/ administratorilor sau cenzorilor nou numiţi (original), specimenele de semnătură ale reprezentanţilor legali (original), dovezile privind efectuarea vărsămintelor noilor aporturi pentru majorarea capitalului social (copii) etc.;
– actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor, auditorilor nou numiţi.
6. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
– persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original);
– persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original).
7. Dacă este cazul:
– alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale (dupa achitarea la casieria ORC teritorial/judetean):
– taxa judiciară de timbru, în original;
– timbre judiciare;
– taxa de registru;
– tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.