Traduceri tehnice

Manuale de utilizare si de întretinere, caiete de sarcini, cataloage de produse, fise tehnice, brosuri etc. în domeniul echipamentelor industriale si al constructiilor de autovehicule, industrie energetica, industrie petrochimica, constructii civile, IT, transporturi, mediu etc.

Traduceri juridice

Legislatie, sentinte judecatoresti, procuri, acte constitutive, somatii, acte de studii si de stare civila, declaratii, corespondente etc.

Traduceri economice

Bilanturi, contracte societati, rapoarte, situatii contabile, certificate, inventare.

Servicii de interpretariat

Servicii de interpretariat consecutiv si simultan pentru conferinte, întâlniri de afaceri, negocieri, servicii notariale

Cand ai nevoie de traduceri legalizate

In general, aveti nevoie de o traducere legalizata atunci cand este vorba de traducerea unor documente oficiale, emise de institutii ale statului:

  • traduceri legalizate acte auto: cerificat de inmatriculare, carte de identitate a autovehicului, factura, contract de vanzare cumparare;
  • traduceri legalizate documente de identitate: pasaport, carte de identitate, buletin de identitate, certificat de nastere, permis de conducere, certificat de casatorie, certificat de deces, permis de rezidenta;
  • traduceri legalizate acte firme: certificat de inmatriculare, hotarari AGA, incheierea judecatorului delegat la Registrul Comertului;
  • traduceri legalizate acte de studii: diploma de licenta, foi matricole, diploma de bacalaureat;
  • traduceri legalizate cazier judiciar si fiscal, invitatii in strainatate, procuri, adeverinte medicale;
  • traduceri legalizate documente emise de instante judecatoresti: hotarari judecatoresti, decizii, sentinte, citatii.

Ce inseamna traduceri legalizate

Traducerile legalizate au primit aceasta denumire pentru ca sunt legalizate de un notar public. Notarul certifica faptul ca semnatura traducatorului este autentica. Fiecare dintre traducatorii nostri autorizati a depus un specimen de semnatura la notar. Daca apelati la serviciile noastre de traducere, ne ocupam si de legalizarea documentelor fara sa va percepem taxe suplimentare. Formulari precum traduceri notariale sau legalizare notariala a semnaturii traducatorului se refera la acelasi lucru: traduceri legalizate. Realizarea unei traduceri legalizate depinde de doua conditii:

  1. Traducerea trebuie sa fie executata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei (traduceri autorizate);
  2. Traducatorul autorizat trebuie sa fi depus un specimen de semnatura la notar. Atunci cand legalizeaza o traducere, notarii verifica daca semnatura traducatorului corespunde cu specimeul de semnatura depus anterior.

Rezumand, notarul certifica fapul ca semnatura traducatorului este autentica si ca traducatorul detine o autorizatie valabila, emisa de Ministerul Justitiei.

Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectiva, care urmează sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.
Apostila este in fapt o ştampilă care se aplică pe anumite acte şi prin care se atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.

Autoritatile competente sa aplice apostila in Romania sunt urmatoarele :

CAMERELE NOTARILOR PUBLICI – incepând cu 26 noiembrie 2010, aplică Apostila pe actele notariale intocmite de catre notarul public cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 36/1995 (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate).

INSTITUTIA PREFECTULUI – aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:
certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de cazier judiciar si certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă
certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice
adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
adeverinţe privind componenţa familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor
actele de studii preuniversitare
actele de studii superioare
documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism
adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale
adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

TRIBUNAL – aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:

hotărâri judecătoreşti
actele originale care emană de la un executor judecătoresc
actele originale emise de Registrul Comerţului