Stabilirea (Gazduirea) sediului social pentru societate

Conform prevederilor art. 3 litera h din legea 51/1995, pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, serviciul de gazduire a sediului social presupune incheierea unui contract de asistenta juridica intre firma si cabinetul de avocat, in care se specifica serviciul oferit si anume stabilire sediu social si perioada in care firma va avea sediul gazduit la cabinetul de avocat.

Sediul social se poate stabili si la cabinetul de avocat pentru o perioada de 1 an.

Sediul social reprezinta elementul principal in jurul caruia societatea poate avea o identitate juridica proprie si poate functiona fara probleme in conditii legale.

Colaborarea cu biroul nostru de consultanta vine in sprijinul persoanelor care doresc să-şi înfiinţeze o societate comercială sau să-şi mute sediul social al uneia deja înfiinţate în Bucuresti/Ilfov, dar nu deţin o proprietate imobiliară. Avantajele serviciului de Gazduire a sediului social sunt:

– in cazul condomeniilor (blocuri de locuinte), nu este necesara obtinerea acordului asociatiei de proprietari;

-nu se verifica unicitatea sediului social de catre registrul comertului.

Ca si mentiune gazduirea se poate realiza pe o perioada de maxim un an, conform legislatiei in vigoare. Onorariile pentru gazduire sediu social in Bucuresti variaza in functie de perioada aleasa de client (minim 3 luni). Gazduirea sediului social al societăţii comerciale include şi servicii minime de secretariat cum ar fi: primire corespondenţă, preluare/notificare primire apeluri telefonice, recepţionare/notificare primire mesaje e-mail.

In cazul in care detineti Dvs. un spatiu cu destinatia de sediu social si doriti sa intocmim documentatia in vederea schimbarii / stabilirii sediului societatii actele necesare sunt:

  1. fotocopie act constitutiv actualizat al Societatii (cel mai recent act)
  2. fotocopie Certificat de inmatriculare
  3. fotocopie CI asociat(i) si administrator(i)
  4. Certificat de inmatriculare in original
  5. Certificat constatator de la sediul social in original
  6. Acordul vecinilor si / sau asociatiei de proprietari pentru sediile cu activitate;

Dovada spatiului pentru sediu social poate fi facuta la Registrul Comertului prin orice titlu care atesta dreptul de folosinta a respectivului spatiu. Acestea pot fi:

– contract de vanzare-cumparare
– contract de donatie in forma autentica
– extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere
– certificat de mostenitor
– act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii
– hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul
– hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune
– proces-verbal de receptie a constructiei
– act de adjudecare a imobilului vandut în cadrul executarii silite
– contract de schimb
– contract de inchiriere (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– contract de subinchiriere (inregistrat la Administraţia Finantelor Publice)
– contract de concesiune
– contract de leasing imobiliar (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– contract de comodat (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– contract de uz (inregistrat la Administratia Finantelor Publice),
– contract de uzufruct (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– certificat de rol fiscal/rol agricol in termen de valabilitate sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, la alegerea solicitantului.

Detalii la consultantamediere@gmail.com sau 0730.44.88.21