Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

25 mai 2018 este data la care noua lege europeană privind protecția datelor cu caracter personal (se aplică doar persoanelor fizice) intra în vigoare.

Deși Convenient Romania SRL se adresează in principal persoanelor juridice ce doresc redactarea diverselor documente/consultanta pentru afaceri si management/ diverse mentiuni ale societăților/profesionistilor in Registrul Comertului etc., pentru mărirea gradului de confidentialitate, Convenient Romania SRL cunoaște importanța datelor Dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Informațiile de identificare referitoare la persoana juridică asa cum apar in registrul comerțului devin date publice. Datele referitoare la identificarea firmei (cod unic de inregistrare, sediu social, nr. de telefon, adresă de e-mail, fax, web site etc.) nu intră sub incidența dispozițiilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform cerințelor pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Convenient Romania SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre Dvs., în contextul achiziționării serviciilor oferite/ prestate de Convenient Romania SRL.

Prin acceptarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau, după caz, prin continuarea utilizării serviciilor ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel:

Declar(am) ca am fost informat(i) cu privire la dispozitille Regulamentului 2016/679/UE aplicabil din 25.05.2018 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (ce se aplică doar persoanelor fizice) referitoare la:

– identitatea operatorului, respectiv Convenient Romania SRL;

– datele prelucrate[1] (date colectate direct de la client/solicitant); Convenient Romania SRL: – nu utilizeaza datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată/realizarea de profile;- nu ia niciodată decizii automate cu privire la Dvs.; -utilizeaza mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate;- nu prelucreaza date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat; -nu dezvăluie datele decât pentru realizarea intereselor Dvs. sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este nu doar o obligație contractuala, ci și o valoare esențială. Datele înregistrate de Convenient Romania SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul realizarii serviciilor solicitate de Dvs.;

– scopul in care se face prelucrarea: prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea[2] contractelor încheiate cu societatea Convenient Romania SRL[3], pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul Dvs. dacă v-ati manifestat opțiunea în acest sens. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

– caracterul obligatoriu/facultativ (dupa caz) al furnizarii datelor personale;

– existenta dreptului la la informare şi acces la date cu caracter personal (art.13-15); dreptul la rectificare (art.16); dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17);  dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18); dreptul la portabilitatea datelor (art.20); dreptul la opoziţie (art.21); dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22), precum si conditiile in care pot/putem exercita aceste drepturi, potrivit dispozitillor Regulamentului 2016/679/UE aplicabil din 25.05.2018; Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între Dvs. și noi. În acest caz Convenient Romania Srl este exonerata de răspundere. Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail la consultantamediere@gmail.com sau ne puteți scrie la următoarea adresă poștala: Bucuresti, Sector 2, Str. Avrig, Nr. 63, bl.E2, SC.4, AP.107, ET.2, Cod postal 021574. Va vom raspunde prompt. Va multumim.

– consecintele refuzului de a furniza datele  duce la: neredactarea/neintocmirea/neinregistrarea actului si/sau neprestarea serviciului solicitat.

De asemenea sunt/suntem de acord cu urmatoarele:

– Transmiterea prin orice mijloace de comunicare, inclusiv e-mail/ mesaje, a datelor mele/noastre personale;

– Stocarea in mediul digital, inclusiv pe calculatorul operatorului/ arhiva societatii, la alegerea operatorului, a datelor mele/ noastre personale si/ sau a draftului.

In acest sens imi/ne exprimam acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal inscrise in actul de identitate in vederea redactarii/inregistrarii/intocmirii actului solicitat si/sau prestarii serviciului solicitat.

Mentionez/Mentionam ca in exprimarea consimtamantului nu am fost influentat/influentati sau constrans/constransi, sens in care imi/ne exprim/exprimam acordul liber si in deplina cunostinta de cauza.

[1] Nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), cod numeric personal, telefon/e-mail, data și locul nașterii, adresa livrare – în plus, Convenient Romania SRL prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea și pentru conformarea cu cerințele legislației in vigoare. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca societatea Convenient Romania SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Convenient Romania SRL de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus, asa cum au fost solicitate de Dvs.;

[2] prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” – art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor;

[3] inclusiv realizarea activităților efectuate de Convenient Romania SRL în interesul Dvs. în virtutea contractului dintre noi; emitere facturi; redactarea înscrisurilor în numele Dvs., potrivit mandatului încredințat; înaintarea către instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant conventional/ persoana imputernicita sau a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat; îndeplinirea obligației de ținere a evidenței contractelor încheiate. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor, dar nu mai mult de 36 luni;

CUM PRELUCRĂM DATELE TALE PERSONALE?

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ți furniza produse și servicii specific activitatii principale pe care o desfasuram sau pentru a-ți oferi asistența cu privire la serviciile noastre (dacă este cazul), de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim, pentru a preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor etc. Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe executarea contractelor încheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, pe consimțământul tău dacă ți-ai manifestat opțiunea în acest sens.

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Convenient Romania SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai Convenient Romania SRL (cum este cazul companiilor cu care Convenient Romania SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);

– furnizori de servicii (servicii de plată/ bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Convenient Romania SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii; de acces la datele dvs. cu caracter personal; de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare; de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.
 • CARE SUNT DREPTURILE TALE ȘI CUM POT FI EXERCITATE?
 • Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:
 • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia.

Prevederi speciale legate de minori

Convenient Romania SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul email-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.