Infiintari firme PFA, II, IF

I. Actele necesare infiintarii unei PFA:

– fotocopie C.I. ;
– rezervare denumire (numele persoanei + terminatia PFA);
– fotocopie act de proprietate pentru sediul profesional – ramane de vazut unde va fi;
– actul de spatiu, dupa caz – il intocmim noi;
– Acordul vecinilor, dupa caz;

Gazduim Sediul profesional pentru P.F.A., I.I., I.F.  de la 250 euro! Detalii 0720.61.50.62

– fotocopii acte studii si specializari (copie ultima diploma / diploma de licenta) / Documente care atesta pregatirea profesionala;
– original specimen de semnatura la notar ;
– Cazier fiscal – se elibereaza de la Registrul Comertului;
– Procura notariala pentru persoana imputernicita/imputernicire avocatiala.

Perioada maxima necesara infiintarii este de 3 zile!

Majoritatea documentelor enumerate o sa le intocmim noi, dumneavoastra doar ne aduceti actul de proprietate (doar daca sediul va fi la o proprietate a dvs.), diplomele de studii si cartea de identitate.

La infiintarea de PFA va este necesara dovada sediului social, urmand ca la adresa respectiva sa fie inregistrata Persoana Fizica Autorizata.

O persoană poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează, atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

Acte contabile necesare functionarii PFA

Contabilitatea PFA se tine in simpla partida – se bazeaza mai mult pe declaratii pe propria raspundere. Dupa infiintarea PFA-ului se depun niste declaratii estimative, se estimeaza o Cifra de Afaceri si la sfarsitul fiecarui an se face o verificare, iar daca aceasta a fost depasita, diferenta care rezulta se plateste.

Multe PFA-uri isi tin singure contabilitatea, exista un registru de incasari-plati, unde se inregistreaza chitantele si facturile sau bonurile de casa cu stampila, in limita valorilor de 100 RON (numai pt. bon de casa limita sumei este de 100 RON).

Daca aveti biroul acasa va putei deduce cheltuielile la utilitati (intretinere, electricitate, telefon fix) sau cheltuieli strict legate de activitate: rechizite, CD-uri, cartuse imprimata, telefon mobil etc. In privinta chetuielilor cu utilitatile depinde de numarul camerelor din apartament sau casa alocate activitatii PFA. Oricum in declaratia de la administratia financiara aveti o limitare a cheltuielilor si este bine sa va incadrati in ea, deoarece este primul lucru verificat la un control al garzii financiare.

 1. Bunurile în valoare de până la 100 RON pot fi înregistrate drept cheltuieli pe baza unui simplu bon fiscal (eventual ştampilat).
 2. Bunurile în valoare de până la 1500 RON pot fi de asemenea înregistrate drept cheltuieli însă numai pe baza unei facturi + bon fiscal/chitanţă!
 3. Bunurile în valoare de peste 1500 RON intră sub incidenţa aceleiaşi legi, însă la categoria “amortizare”;
 4. Spre deosebire de SRL-uri care înregistrează o factură la încasări imediat după momentul emiterii acesteia, persoana fizică autorizată nu face acest lucru decât în momentul efectiv al încasării;
 5. Registrul jurnal de încasări şi plăţi trebuie numerotat (inclusiv filele, din 1 în 1) şi înregistrat la Finanţe;

Dvs., personal trebuie sa va duceti la Administratia financiara – acest pas este obligatoriu pentru orice activitate comerciala desfasurata. Aici sunt necesare:

 1. Dosar sina – Unele Administratii financiare va cer si un dosar sina impreuna cu actele.
 2. Cerere de inregistrare (Formularul 070) – Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care nu sunt autorizate de Registrul Comertului (caz in care inregistrarea la Administratia financiara s-a facut automat). Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere. Declaraţia se depune direct sau prin împuternicit/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent, sau la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este: pentru contribuabilii care se înregistrează direct sau prin împuternicit: organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sau, în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit; pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal: organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
 3. Declaratia privind veniturile estimate (Formular 220) – Declaraţia se completează in 2 exemplare de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente. Nu depun contribuabilii care realizează venituri din arendare. Cei care obţin venituri din mai multe surse depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie corespunzător cotei care îi revine din proprietate. Se completează de mână, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.
 4. Autorizatie de functionare (copie) – Copie dupa Autorizatia de functionare sau Certificatul de inregistrare fiscala
 5. Copie act de identitate
 6. Inregistrare Regsitru-jurnal de incasari-plati si Registru inventar. Acestea trebuie numerotate pe fiecare fila si apoi stampilate si semnate pe sigiliul de pe spatele ultimei foi. La depundere se completeaza si o cerere (de obicei se gasesc de cumparat la orice librarie). Completarea lor este obligatorie conform legii. In cazul Registrului-jurnal de incasari-plati, daca evidenta se tine cu ajutorul tehnicii de calcul este necesar sa treceti in Registru totalurile lunare.

Apoi trebuie mers la Casa de pensii:

Inregistrarea la Casa de pensii este obligatorie doar daca nu sunteti angajat cu contract de munca. Persoanele care desfasoara una sau mai multe activitati independente sunt scutite de depunerea declaratiei de asigurare daca beneficiaza de o categorie de pensie sau sunt intr-una din urmatoarele situatii

– angajat cu contract de munca

– someri

 1. Dosar cu sina – in mod normal Casele de pensii cer dosarul intr-un dosar cu sina (depinde de Casa de pensii).
 2. Declaratie tip – declaratie pentru inscriere la Casa de pensii, formularul trebuie completat impreuna cu celelalte acte.
 3. Copie act de identitate
 4. Autorizatie de functionare (copie)
 5. Copie Certificat de inregistrare sau Autorizatie de functionare.
 6. Carnet de munca (copie)

Copia nu trebuie sa fie conformata cu originalul de catre angajator. In cazul in care nu aveti carte de munca se pot prezenta si adeverinte de vechime avizate de Inspectoratul Teritorial de Munca.

Ultima etapa o constituie Casa de asigurari de sanatate. Profesiile libere, cat si activitatile independente sunt obligate sa se asigure in sistemul public de sanatate.

 1. Declaratie sanatate – Declaratia trebuie completata si depusa impreuna cu celelalte acte la Casa de asigurari de sanatate de care apartineti.
 2. Copie act de identitate
 3. Copie Autorizatie de functionare sau Certificat de inregistrare
 4. Carnet de munca (copie) – nu trebuie conformata cu originalul de catre angajator. In cazul in care nu aveti Carnet de munca puteti depune si Copii dupa Adeverintele de vechime vizate de Inspectoratul teritorial de munca.
 5. Decizia de impunere privind platile anticipate (copie). Aceasta o primiti prin posta dupa ce mergeti la Administratia Financiara.

II. Documentele necesare pentru infiintarea unei Intreprinderi Familiale sunt urmatoarele :

• Copii dupa C.I. ( minimum doua persoane, intre care sa existe grade de rudenie)
• Copie dupa certificatele de nastere ;
• ( in cazul in care a intervenit schimbarea numelui) copie dupa certificatul de casatorie ;
• Copie dupa diploma/alte acte de studii/dovada calificarii pentru domeniul de activitate dorit (in cazul in care nu detineti un act de studii care sa aiba legatura cu obiectul principal de activitate, atunci este necesara dovada incadrarii pe o perioada de cel putin 2 ani in domeniul respectiv – copie dupa carnetul de munca); aceasta conditie trebuie indeplinita macar de una dintre persoane ( cea care va indeplini functia de reprezentant )
• Copie dupa dovada proprietatii spatiului unde va fi sediul profesional ;
• Acordul Asociatiei de proprietari/locatari ( dupa caz ) ;
• Contract de comodat ;
Sediul oferit de noi este valabil in ambele cazuri, acelasi tarif ;
• Procura speciala de numire a Reprezentantului ;
• Specimen de semnatura pentru reprezentant;
• Acord de constituire ( va fi intocmit de catre noi ).

Infiintarile de Intreprinderi Familiale dureaza 3 zile din momentul in care avem toate documentele de la Dvs.

!!! Pentru specimen de semnatura la notar, planificam la momentul respectiv, facem programare.

Partea 2 – Contracte

– Contractele de comodat ale pfa-urilor, pentru stabilirea sediului lor profesional au fost incluse in bugetul de mai sus;

Pentru orice nelamuriri sau informatii suplimentare va stam la dispozitie.