La infiintarea societatii se vor preciza sediile secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica), atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare.In situatia in care o firma isi infiinteaza sediul intr-un judet in care isi va desfasura activitatea, insa intentioneaza sa se extinda si sa deschida mai multe puncte de lucru vor trebui inregistrate la tegistrul comertului. Punctele de lucru fara obligatii de plata se inregistreaza la si la autoritatea fiscala de care apartine entitatea ce le-a infiintat, adica “firma mama”.

Daca punctul de lucru are declarati mai mult de cinci angajati, intervine insa obligatia privind plata impozitului pe venituri din salarii la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru; punctul de lucru va primi, in aceasta situatie cod unic de inregistrare fiscala.

Cum se declara activitatea fiscala?

Punctele de lucru cu obligatii fiscale, impozitul pe salarii este declarat de catre “firma mama”, centralizat pentru fiecare punct de lucru in anexa din cadrul declaratiei unice formular 112. Plata se va efectua insa separat, pentru fiecare cod unic de inregistrare fiscala.

Legislatia in vigoare nu prevede o limita a numarului de puncte de lucru pe care o societate le poate deschide.

Necesar acte:

Daca ati inchiriat un spatiu si doriti sa declarati acolo punct de lucru, avem nevoie de :

– contractul de spatiu (prin care s transmite dreptul de folosinta asupra spatiului) si de cel al proprietarului (copie) – titlul de proprietate+schita spatiului. In cazul in care ati subinchiriat, la dosar aveti nevoie de contractul vostru de inchiriere, de contractul de locatiune prin care cel de la care ati inchiriat voi are dreptul sa subinchirieze spatiul respectiv si contractul de proprietate in fotocopii).

Actele necesare infiintarii si autorizarii unui punct de lucru:- actul de proprietate (copii) / extras carte funciara / rol fiscal (orice aveti);

– procese verbale de intrare in posesie / folosinta sau de tot felul de Anexe;

– dacă este cazul, acordul vecinilor – numai daca spatiul este la bloc sau intr-un imobil – vila unde mai sunt si alte apt. si exista asociatie de proprietari;

– contractul de inchiriere (copie)

– cui si act constitutiv actualizat scanate

Termen:  5 zile dureaza mentiunea.