Capitalului social – Parte din patrimoniul unei societati ce cuprinde aportul (in bani sau in natura) adus de membri acesteia in vederea atingerii scopului urmarit.

Majorarea capitalului social al societăţii, operaţiune prin care societatea îşi măreşte capitalul social. Hotărârea privind m.c.s. se adoptă, în cazul S.A., de adunarea generală extraordinară, cu respectarea cerinţelor de cvorum şi majoritate impuse de lege. In cazul SRL, hotărârea se adoptă valabil cu votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când actul constitutiv prevede altfel.

Majorare capital social prin aport in numerar

Necesar acte :

– act constitutiv actualizat al Societatii care si majoreaza capitalul social;

– CUI -ul societatii;

– CI asociat (i) & administrator(i);

– suma cu care se va majora capitalul social;

– foaia de varsamant de la banca/op-ul prin care s-au virat banii in contul Societatii.

 Termen de eliberare: 5 zile lucratoare.