Sedere pe termen lung in Romania

Daca sunteti cetatean al unui stat non UE/ SEE, aveti un drept de sedere valabil in Romania si doriti sa obtineti sedere pe termen lung pe teritoriul acestui stat, trebuie sa indepliniti anumite conditii. Pasii de urmat sunt: solicitati acordarea dreptului de sedere pe termen lung la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari din judetul in care locuiti, iar daca raspunsul este pozitiv, depuneti documentele pentru obtinerea permisului de sedere pe termen lung. Puteti obtine acest drept atat ca membru de familie al unui cetatean roman, cat si pentru alt scop al sederii in Romania (de exemplu: munca, activitati comerciale, reintregirea familiei, etc.)

Permisul de sedere pe termen lung are o valabilitate de 10 ani in cazul in care sunteti membru de familie al unui cetatean roman si de 5 ani daca aveti reglementata sederea in Romania pentru celelalte scopuri prevazute de lege.

Conditii pentru acordarea sederii pe termen lung

Pentru a obtine dreptul de sedere pe termen lung trebuie sa fi avut o sedere continua pe teritoriul Romaniei in ultimii 5 ani. Sederea este considerata continua atunci cand perioada de absenta de pe teritoriul Romaniei este mai mica de 6 luni consecutive si nu depaseSte in total 10 luni si daca impotriva dumneavoastra nu a fost dispusa nici o masura de indepartare de pe teritoriul national.

Perioada de sedere in scop de studii se calculeaza la jumatate pentru rezidenta pe termen lung si nu se ia in calcul sederea conferita de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu si nici cea obtinuta pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier.

Consultati lista completa a conditiilor necesare pentru acordarea rezidentei permanente si exceptiile de la acestea.

Cine nu poate primi drept de sedere pe termen lung

Nu puteti primi un drept de sedere pe termen lung in Romania daca va incadrati in una dintre urmatoarele categorii: aveti un drept de sedere temporara pentru studii, sunteti solicitant de azil sau beneficiar al protectiei umanitare temporare sau aveti protectia temporara a statului roman, va aflati in Romania cu viza de scurta sedere sau viza/ drept de sedere conferit de viza diplomatica sau de serviciu.

Documentele necesare obtinerii dreptului de sedere pe termen lung

Primul pas pentru a va stabili domiciliul in Romania este obtinerea dreptului de sedere pe termen lung. In acest sens trebuie sa depuneti urmatoarele documente:

cerere;

– documentul de trecere a frontierei (pasaport, titlu de calatorie, etc.) in copie si original;

acte doveditoare privind spatiul de locuit (copie si original);

dovada asigurarii sociale de sanatate;

dovada mijloacelor de intretinere (sunt exceptati membrii de familie ai cetatenilor romani);

– certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane;

documente de stare civila (daca este cazul);

taxe.

 

Puteti solicita acordarea dreptului de sedere pe termen lung pentru minori doar daca ati primit dumneavoastra acest drept.

cerere ;

– documentul de trecere a frontierei (pasaport, titlu de calatorie, etc.) in copie si original;

acte doveditoare privind spatiul de locuit (copie si original);

– certificatul de nastere tradus si supralegalizat/apostilat (in functie de statul emitent al documentului);

– consimtamantul in forma autentica al parintelui care nu are drept de sedere  pe termen lung pe teritoriul Romaniei;

taxe.

Cererile pentru acordarea dreptului de sedere pe termen lung vor fi solutionate in maximum 6 luni, iar pentru motive obiective acest termen se poate prelungi cu inca 3 luni, cu instiintarea solicitantului. Veti primi raspunsul in scris, in 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii.

Daca raspunsul este pozitiv, in 30 de zile de la primirea comunicarii, trebuie sa depuneti documentele necesare eliberarii permisului de sedere pe termen lung la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari unde a fost inregistrata cererea.

Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung, precum si motivele care au stat la baza acestuia se comunica, in scris, solicitantului, in termen de 15 zile lucratoare de la solutionarea cererii. Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung poate fi atacat in termen de 30 de zile de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti. Refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung nu produce efecte juridice asupra dreptului de sedere al titularului cererii.

Documentele necesare eliberarii permisului de sedere pe termen lung:

cerere;

– documentul de trecere a frontierei (pasaport, titlu de calatorie, etc.) in copie si original;

acte doveditoare privind spatiul de locuit (copie si original);

taxe.