Punct de lucru/sediu secundar in cazul in care are mai mult de 5 angajati
Infiintare firma: PROCEDURA DE INMATRICULARE A UNEI SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA (S.R.L.)Procedura inmatricularii se deschide cu alegerea si rezervarea denumirii companiei la Registrul Comertului. Odata cunoscut numarul rezervarii, se poate trece la elaborarea actului constitutiv. Acest document care sta la baza societatii reglementeaza raporturile dintre asociati, stabileste obiectul de activitate al companiei, stabileste nivelul capitalului social al societatii. Tot prin actul constitutiv se stabileste sediul social al companiei precum si modul de solutionare al diferitelor situatii car ar putea interveni in viata firmei: modul de dizolvare, procedura convocarii adunarii generale a asociatilor.

La societatile cu raspundere limitata se va preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat drept aportul sau. Se vor mentiona asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit, daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.

Partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi, date despre sediile secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica), atunci cand se infiinteaza odata cu societatea sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare.

In situatia in care o firma isi infiinteaza sediul intr-un judet in care isi va desfasura activitatea, insa intentioneaza sa se extinda si sa deschida mai multe puncte de lucru vor trebui inregistrate la tegistrul comertului. Punctele de lucru fara obligatii de plata se inregistreaza la si la autoritatea fiscala de care apartine entitatea ce le-a infiintat, adica “firma mama”.

Daca punctul de lucru are declarati mai mult de cinci angajati, intervine insa obligatia privind plata impozitului pe venituri din salarii la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru; punctul de lucru va primi, in aceasta situatie cod unic de inregistrare fiscala.

Cum se declara activitatea fiscala?

Punctele de lucru cu obligatii fiscale, impozitul pe salarii este declarat de catre “firma mama”, centralizat pentru fiecare punct de lucru in anexa din cadrul declaratiei unice formular 112. Plata se va efectua insa separat, pentru fiecare cod unic de inregistrare fiscala.

Legislatia in vigoare nu prevede o limita a numarului de puncte de lucru pe care o societate le poate deschide.

Necesar acte:

Daca ati inchiriat un spatiu si doriti sa declarati acolo punct de lucru, la Registru avem nevoie de

– contractul de spatiu (prin care s transmite dreptul de folosinta asupra spatiului) si de cel al proprietarului (copie) – titlul de proprietate+schita spatiului. In cazul in care ati subinchiriat, la dosar aveti nevoie de contractul vostru de inchiriere, de contractul de locatiune prin care cel de la care ati inchiriat voi are dreptul sa subinchirieze spatiul respectiv si contractul de proprietate in fotocopii).

– procese verbale de intrare in posesie / folosinta sau de tot felul de Anexe;

– acordul vecinilor, dupa caz.

Eliberarea actelor se va face in cca. 5 zile lucratoare.

Detalii la convenientconsulting@yahoo.com sau 0720.61.50.62.