Schimbare sediu social

In cazul in care detineti Dvs. un spatiu cu destinatia de sediu social si doriti sa intocmim documentatia in vederea schimbarii/stabilirii sediului societatii actele necesare sunt:

i. fotocopie act constitutiv actualizat al Societatii (cel mai recent act)
ii. fotocopie Certificat de inmatriculare
iii. fotocopie CI asociat(i) si administrator(i)
iv. fotocopie act de proprietate
v. fotocopie ctr. Inchiriere/comodat/ctr. As. juridica ptr noul sediu

La depunere vom avea nevoie si de :
– Certificat de inmatriculare in original
– Certificat constatator de la sediul social in original
– acordul vecinilor/ Acordul asociatiei de proprietari pentru sediu si acceptul vecinilor cu care va invecinati direct – pe orizontala si vertical (am atasat formularul tip care trebuie completat, semnat de presedintele asociatiei / administrator si stampilat)

Dovada spatiului pentru sediu social poate fi facuta la Registrul Comertului prin orice titlu care atesta dreptul de folosinta a respectivului spatiu. Acestea pot fi:

– contract de vanzare-cumparare
– contract de donatie in forma autentica
– extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere
– certificat de mostenitor
– act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii
– hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul
– hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune
– proces-verbal de receptie a constructiei
– act de adjudecare a imobilului vandut în cadrul executarii silite
– contract de schimb
– contract de inchiriere (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– contract de subinchiriere (inregistrat la Administraţia Finantelor Publice)
– contract de concesiune
– contract de leasing imobiliar (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– contract de comodat (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– contract de uz (inregistrat la Administratia Finantelor Publice),
– contract de uzufruct (inregistrat la Administratia Finantelor Publice)
– certificat de rol fiscal/rol agricol in termen de valabilitate sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, la alegerea solicitantului.

Colaborarea cu biroul nostru de consultanta vine in sprijinul persoanelor care doresc să-şi înfiinţeze o societate comercială sau să-şi mute sediul social al uneia deja înfiinţate în Bucuresti/Ilfov, dar nu deţin o proprietate imobiliară.
Detalii la consultantamediere@gmail.com