VIZA SCURTĂ ŞEDERE PE BAZĂ DE INVITAŢIE

Străinilor din statele aflate pe lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul României, pentru care este stabilită procedura invitaţiei, posesori de paşapoarte simple, li se poate acorda viză de scurtă şedere cu una sau mai multe călătorii, dacă prezintă misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare invitaţie scrisă din partea unei persoane fizice sau juridice, din care să rezulte că aceasta va asigura costurile privind îndepărtarea, în cazul în care străinul invitat nu părăseşte România până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză, în următoarele scopuri:

a) vizită

b) turism

c) afaceri

Daca doriti sa calatoriti in Romania pentru o perioada scurta de timp şi sunteţi resortisant al unui stat pentru care este necesară viza trebuie sa obtineti o viza de scurtă şedere (simbol C).

Viza de scurta sedere va permite sa solicitati intrarea pe teritoriul Romaniei, pentru alte motive decat imigrarea, in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depăşească 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari.

Documentul de calatorie in care urmează sa fie aplicata viza trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: valabilitatea acestuia trebuie sa depaseasca valabilitatea vizei solicitate cu cel putin 3 luni si sa fi fost eliberat in ultimii 10 ani.

Viza de scurta sedere va da dreptul sa vizitati Romania pentru o perioada limitata de timp si nu poate fi prelungita. Daca doriti sa ramaneti o perioada mai mare de timp pe teritoriul Romaniei, trebuie sa obtineti o viza de lunga sedere si, ulterior, un permis de sedere pe teritoriul Romaniei.

Va putem oferi informatii cu privire la lista documentelor necesare obtinerii vizei de scurta sedere, in functie de scopul venirii dumneavoastra in Romania:

– Turism

– Vizita

– Afaceri

– Transport

– Activitati sportive

– Activitati culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activitati care nu contravin legilor romane

Invitatorul, persoana fizica sau juridica va suporta cheltuielile ocazionate de indepartarea de pe teritoriul Romaniei a strainilor invitati. Invitatia constituie titlu executoriu in situatia in care strainul invitat nu paraseste Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza.

In Romania, viza de lunga sedere poate fi ceruta pentru urmatoarele scopuri:

 1. Viza de lunga sedere pentru angajare in munca
 1. Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale
 1. Viza de lunga sedere pentru alte scopuri
 • Viza de lunga sedere pentru alte scopuri se acorda, la cerere, urmatoarelor categorii de straini:

Celor desemnati ca administratori ai unei societati comerciale;

Celor detasati de catre o companie straina cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei Mondiale a Comertului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul Romaniei, sau la o societate comerciala, persoana juridica romana, al carei asociat/actionar este compania straina;

Celor detasati de un angajator cu sediul in strainatate la o persoana juridica din Romania, in baza unui contract comercial de prestari de servicii incheiat intre cele doua parti;

Celor al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri bilaterale incheiate de Romania cu alte stat;

 1. Viza de lunga sedere pentru strainii membri de familie ai cetatenilor romani
 • Viza de lunga sedere se poate acorda:

strainilor casatoriti cu cetateni romani, cu conditia ca aceasta sa nu fie o casatorie de convenienta, constatata in conditiile prevazute la art. 64, iar daca a fost incheiata pe teritoriul Romaniei, solicitantul sa fi avut drept de sedere la acea data;

strainilor care fac dovada ca nu sunt casatoriti si care convietuiesc cu cetateni romani, cu conditia ca acestia sa aiba impreuna cel putin un copil;

copiilor minori necasatoriti, inclusiv celor adoptati;

rudele de gradul I in linie ascendenta.

 1. Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei
 • Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei poate fi acordata strainilor titulari ai unui drept de sedere temporara sau permanenta, precum si refugiatii recunoscuti de catre statul roman. Acestia pot solicita reintregirea familiei pentru:

sot/sotie;

copiii minori, necasatoriti, ai titularului dreptului de sedere si ai sotului/sotiei, inclusiv copiii adoptati in comun de catre acestia;

copiii minori, necasatoriti, inclusiv cei adoptati, ai titularului dreptului de sedere, in cazul in care sunt in intretinerea efectiva a acestuia;

copiii minori, necasatoriti, inclusiv cei adoptati, ai sotului/sotiei titularului dreptului de sedere, in cazul in care sunt in intretinerea efectiva a acestuia.

 1. Pentru desfasurarea de activitati economice 
 • Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati economice se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati economice in mod independent sau in cadrul unor asociatii familiale.
 1. Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale
 • Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale in mod individual se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare aceste activitati in conformitate cu legile speciale care reglementeaza conditiile de exercitare a profesiilor respective.
 1.  Viza de lunga sedere pentru studii
 • Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata strainilor, la cerere;
 1. Viza de lunga sedere pentru activitati umanitare sau religioase
 • Viza de lunga sedere pentru activitati umanitare sau religioase se acorda strainilor, la cerere;
 1. Tipuri de vize de lungă şedere:

Vizele de lungă şedere se acordă în funcţie de activitatea ce urmează a fi desfăşurată în România. Scopurile pentru care pot fi eliberate vizele române de lungă şedere, sunt următoarele:

 • Desfăşurarea de activităţi economice – viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice organizate şi reglementate prin legi speciale;
 • Desfăşurarea de activităţi profesionale –  viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să exercite pe teritoriul României profesii liberale reglementate prin legi speciale;
 • Desfășurarea de activități comerciale  –  viza poate fi eliberată în faovarea străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare, ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române, care urmează să realizeze o investiţie în România;
 • Angajare în muncă –  viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să se încadreze în muncă, pe teritoriul României, la un angajator. Acest tip de viză atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României.
 • Detaşare  –  viza poate fi eliberată în favoarea străinilor calificaţi, angajaţi ai unei persoane juridice cu sediul în străinătate, care urmează să desfăşoare activităţi în muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii;
 • Studii  – viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să intre în România pentru a urma cursuri în învăţământul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, după caz, ori pentru obţinerea unor titluri ştiinţifice în cadrul instituţiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii;
 • Reîntregirea familiei –  viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să intre în România în scopul redobândirii unităţii familiale;
 • Activităţi religioase  – viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să intre în România pentru a desfăşura activităţi în domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora;
 • Activităţi de cercetare ştiinţifică – viza poate fi eliberată în favoarea străinilor care urmează să intre în România pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică.
 • Alte scopuri ce nu contravin legilor române .