DREPT CIVIL

Redactarea de cereri de chemare în judecata, întîmpinari, note de sedinta, concluzii scrise etc. Reprezentare si asistare juridica în fata tuturor instantelor din România , inclusiv în fata Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Consultanta juridica cu privire la modalitatile de recuperare a debitelor; analiza debitului, evaluarea sanselor de recuperare, alegerea strategiei de abordare a recuperarii, evaluarea costurilor de recuperare.

Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor in actiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea debitelor.

Îndeplinirea procedurilor privind recuperarea creantelor, privind masurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale.

Actiuni în justitie în materie comerciala privind: rezilierea, rezolutiunea contractelor, obligarea la daune, obligarea la îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte comerciale.

Servicii de reprezentare in fata:

Oficiului Registrului Comertului
Instantelor judecatoresti: Judecatorii, Tribunale, Curtea de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie
Autoritatilor competente: Politie, Parchet etc.
Birourilor de Executori Judecatoresti
Administratiei Publice centrale sau locale: Primarii, Administatii Financiare, Prefecturi, etc
Birourilor Notariale
Biroului de Carte Funciara
Comisiile de Arbitraj Comercial

Servicii de consultanta:

• Consultanta pe parcursul procesului de infiintare a societatilor comerciale
• Redactare si avizare contracte civile si acte aditionale la orice tip de contract civil
• Redactare si avizare orice alte acte juridice civile
• Redactare si avizare contracte comerciale de orice tip
• Certificare acte juridice civile
• Obtinere de avize si autorizatii de functionare persoane juridice
• Certificare copii dupa acte diverse
• Recuperare debite
• Medierea conflictelor si solutionarea acestora
• Consiliere cu privire la aspectele legate de persoanele cu resedinta temporara, inclusiv stabilirea resedintei: vize, permise de sedere temporara, permise de munca
• Privind politica de confidentialitate a societatilor comerciale
• Agreement-uri privind crearea de parteneriate de afaceri si colaborari

Consultanta noastra juridica acopera o arie mare din problematica dreptului civil. Clientii nostri apeleaza la serviciile noastre juridice de consultanta si reprezentare in fata instantelor pentru :

• Recuperarea proprietatilor nationalizate
• Achizitii imobiliare
• Incheierea actelor de vanzare, de cumparare, si a oricaror acte juridice si contracte avand ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau cladirilor de orice fel, aflate in circuitul agricol, urban, industrial sau comercial
• Verificarea titlurilor de proprietate asupra oricaror bunuri mobile sau imobile detinute de societatile comerciale sau de persoanele fizice
• Asistenta si reprezentare in litigii imobiliare:
• Revendicari ale dreptului de proprietate
• Exproprieri
• Evacuari
• Executari silite
• Inchirieri
• Intabularea drepturilor reale si alte operatiuni legate de cartea funciara , rectificari
• Asistenta la redactarea de contracte si antecontracte, precum si in problemele litigioase legate de acestea
• Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara
• Intermedieri de expertize imobiliare sau contabile
• Ipoteci si sarcini asupra bunurilor, radierea ipotecilor
• Mosteniri si succesiuni
• Testamente, litigii testamentare
• Partaje succesorale
• Imputerniciri
• Deschidere de succesiune
• Raporturi de donatie
• Reductiuni de liberalitati
• Anulari certificate mostenitor
• Cote succesorale
• Calcularea cotelor succesorale
• Vanzarea unei parti din mostenire
• Negocierea impartelii mostenirii
• Redactarea contractelor de partaj voluntar
• Partaj judiciar
• Anularea certificatului de mostenitor
• Drepturi de proprietate
• Uzucapiune
• Coproprietatea
• Dreptul de servitute
• Dreptul de superficie
• Dreptul de uzufruct

ONORARII

Onorariille se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 privind profesia de avocat, pe principiul negocierii directe între avocat si client, avându-se în vedere:
– dificultatea, natura si noutatea cauzei;
– timpul si volumul de lucru pentru efectuarea lucrarii respective;
– obiectul si valoarea cauzei;
– limitarile de timp la care suntem obligati sa actionam în functie de împrejurarile cauzei;
– avantajele si rezultatele patrimoniale obtinute de avocat pentru clientul sau.
Modalitatile si formele de plata a onorariilor:
a) onorarii fixe;
b) onorarii tip “abonament”
c) onorarii de succes;
Onorariile se pot plati integral sau esalonat la o data fixa, stabilita de comun acord cu clientul prin contractul de asistenta juridica.