OSIM

Serviciile de specialitate oferite includ, de asemenea, domeniul proprietatii industriale si a drepturilor de autor.

Obiectele de proprietate industriala sunt marcile si indicatiile geografice, brevetele de inventie, modelele de utilitate (brevetul mic) si desenele industriale. Tinând cont ca protectia proprietatii industriale este cruciala pentru succesul unei afaceri, contribuind la definirea imaginii si a reputatiei produselor si serviciilor pe care le oferiti consumatorilor, cabinetul nostru si-a propus sa ofere clientilor nostri o colaborare dinamica si interactiva, bazata pe o comunicare permanenta care sa asigure o întelegere clara si în ansamblu a drepturilor de proprietate industriala, precum si a demersurilor legale privind înregistrarea si apararea acestora.

– consultanta de specialitate si reprezentare în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci în vederea înregistrarii si a mentinerii în vigoare a drepturilor asupra marcilor si indicatiilor geografice, brevetelor de inventie, modelelor de utilitate, desenelor industriale;

– asigurarea protectiei drepturilor privind marcile înregistrate
prin servicii de urmarire (monitorizare) a marcilor, oferindu-va posibilitatea de a lua masurile necesare împotriva celor care încearca sa va aduca prejudicii prin înregistrarea unor marci similare sau identice;

– elaborarea notificarilor legale în cazul contrafacerii marcilor înregistrate de catre persoane neautorizate de societatea dumneavoastra si pregatirea formalitatilor necesare pentru interzicerea punerii pe piata a produselor sau a serviciilor putând marci similare;

– conceperea si verificarea contractelor de cesiune, licenta, franciza, transfer de tehnologie cu privire la obiectele de proprietate industriala protejate de societatea dumneavoastra;

– asistenta juridica si reprezentare în actiuni privind respectarea drepturilor de proprietate industriala la frontiera;

– reprezentare si consultanta juridica pentru procedurile legale privind apararea drepturilor conferite de orice obiect de proprietate industriala, drept de autor, actiuni pentru combaterea contrafacerii si a concurentei neloiale.

Marca inregistrata (Trademark)

In cazul in care sunteti interesat de inregistrarea unei marci va rog sa ne comunicati activitatile (clasele) pentru care doriti inregistrarea marcii sau eventual sa ne trimiteti scanat actul constitutiv pentru a le putea identifica noi pentru Dvs. Detalierea tuturor acestor clase o vom face cand vom sti sigur daca Dvs. sunteti de acord cu aceasta clasificare, pe care noi o vom efectua.De asemenea, va rugam sa ne comunicati tipul marcii, respectiv daca este:1. marca verbala fara element figurativ;
2. marca verbala cu element figurativ alb – negru;
3. marca verbala cu element figurativ color.Marca verbală – o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
Marca figurativă – un element grafic care nu conţine litere sau cifre;
Marca combinată – o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi/sau in culori sau o denumire însoţită de un element grafic;
Marca tridimensională – marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu;

Marca este alb-negru sau color? In cazul in care este color care sunt culorile revendicate?(poate fi si policromie)

In ceea ce priveste costurile de inregistrare a marcii, acestea vi le vom comunica de indata ce vom afla detaliile solicitate mai sus.

Inregistrarea marcilor

A. Marca Comunitara (in Comunitatea Europeana)

Inregistrarea unei marci la nivelul UE, marca este protejata in cele 27 de tari din UE.

Daca marca exista intr-una din tarile din Comunitatea Europeana sau este similara, marca va fi refuzata, ea fiind inregistrata doar in celelalte tari din UE si devine marca international inregistrata la oficiile nationale din tarile respective.

B. Marca internationala (state care nu se afla in UE)

Inregistrarea marcii pentru mai mult de 3 state care sunt membre ale Tratatului de la Madrid, marca va fi analizata in toate cele 77 de state si va primi protectie doar in statele in care nu exista o marca similara sau identica pentru aceasi clasa de Produse.

Specificati in ce state doriti sa inregistrati marca si pe ce cale : internationala sau comunitara.

Transmiterea drepturilor asupra marcii

Art.39. – Drepturile marcii pot fi transmise, prin cesiune sau licenta, oricand in cursul duratei de protectie a marcii.
Drepturile asupra marcii se transmit ºi in cazul urmaririi silite a debitorului titular al marcii, efectuata in conditiile legii.

Art.40. – Drepturile cu privire la marca pot fi transmise prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comert in care aceasta este incorporata. Cesiunea trebuie facuta in scris si semnata de partile contractante, sub sanctiunea nulitatii.

Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra marcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este inregistrata sau numai pentru o parte din acestea; cesiunea, chiar partiala, nu poate limitata teritorial folosirea marcii pentru produsele sau serviciile la care se refera.

In cazul in care patrimoniul titularului marcii este transmis in totalitatea sa, aceasta transmitere are ca efect si transferul drepturilor cu privire la marca.Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afecteaza calitatea de titular al dreptului la marca.

Marcile identice sau similare apartinand aceluiasi titular si care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare nu pot fi transmise prin cesiune decat in totalitate si numai catre o singura persoana, sub sanctiunea nulitatii actului de transmitere

Art.41. – Cererea de inscriere a cesiunii va fi insotita de actul doveditor al schimbarii titularului marcii.

La cererea persoanei interesate si cu plata taxei prevazuta de lege, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inscrie cesiunea in Registrul National al Marcilor si o publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. Cesiunea devine opozabila tertilor incepand cu data inscrierii acesteia in Registrul National al Marcilor.

Extras din Legea 84/1998 republicata 2010 privind marcile si indicatiile geografice.

Detalii la consultantamediere@gmail.com sau 0730 44 88 21