Actele necesare infiintarii si autorizarii unui punct de lucru:

– actul de proprietate (copii) / extras carte funciara / rol fiscal (orice aveti);
– dacă este cazul, acordul vecinilor – numai daca spatiul este la bloc sau intr-un imobil – vila unde mai sunt si alte apt. si exista asociatie de proprietari;

– contractul de inchiriere (copie)

– cui si act constitutiv actualizat scanate

Termen:  7 zile dureaza mentiunea la ORC

Taxe / tarife legale percepute de Oficiul Registrului Comerţului + Onorariu intocmire si redactare acte: 500 de lei.

Depunere dosar si reprezentare client in fata Registrului Comertului: 100 de lei.