CERTIFICAT CONSTATATOR

Certificatul constatator prezintă starea la zi a firmei şi cuprinde următoarele informaţii:

 • denumirea (firma);
 • emblema;
 • numărul de înregistrare în registrul comerţului;
 • codul unic de înregistrare;
 • identificator unic la nivel european;
 • starea firmei;
 • forma juridică;
 • sediul social/profesional;
 • durata de funcţionare;
 • obiectul de activitate – domeniul şi activitatea principală;
 • capitalul social (subscris şi vărsat), numărul şi valoarea părţilor sociale;
 • asociaţii, datele de identificare, numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, participarea la capitalul social şi la profit şi pierdere (pentru societăţile cu răspundere limitată, în comandită simplă sau în nume colectiv);
 • Administratorii/Membrii Consiliului de administraţie şi Directorii (în sistemul unitar)/ Membrii Consiliului de supraveghere şi Membrii Directoratului (în sistemul dualist), datele de identificare şi durata mandatului cu puterile conferite;
 • cenzorii/auditorii financiari;
 • sediile secundare;
 • activităţi şi sedii autorizate;
 • indicatorii din situaţiile financiare anuale;
 • alte menţiuni referitoare la măsuri asiguratorii şi condamnări penale.

Obţinere autorizaţii, avize, licenţe

Oferim servicii complete pentru obţinere de autorizaţii, avize şi licenţe, totul pentru ca afacerea dumneavoastră să funcţioneze legal:

 • Înregistrarea punctului de lucru,
 • Consultanţă şi asistenţă în obţinerea tuturor avizelor, autorizaţiilor sau licenţelor,
 • Servicii pe linie de sănătate publică şi sanitar-veterinară,
 • Servicii pe linia protecţiei muncii şi PSI,
 • Servicii pe linie de avizare /autorizare protecţia mediului
 • Asistenţă privind obţinerea autorizaţiei de funcţionare eliberate de primărie,
 • Asistenţă privind obţinerea licenţei de difuzare a muzicii ambientale,
 • Asistenţă pentru indeplinirea formalităţilor legale privind montarea unei reclame / firmă / panou,
 • Depunerea şi ridicarea întregii documentaţii în vederea eliberării avizelor, autorizaţiilor sau licenţelor necesare,
 • Încheierea tuturor contractelor necesare pentru funcţionarea corectă şi în parametri legali (DDD, REBU, PROTAN, LACTOBAR )

Servicii de Protectia Muncii (SSM) si Stingerea Incendiilor (PSI-SU)

– Securitatea si sanatatea in munca (SSM)
– Prevenirea si Stingerea Incendiilor (PSI-SU)
– Medicina Muncii (fise de aptitudine)
– Buletine PRAM, ISCIR, RSVTI.
– Truse de prim-ajutor, Stingatoare, semnalizare

Servicii SSM

Organizarea activitatii SSM, intocmire dosar SSM, evaluarea riscurilor, Instructiuni proprii SSM, intocmire fise de instruire SSM, instruiri SSM, reprezentare la controale ITM, cercetare accidente de munca, consultanta in domeniul SSM

Servicii PSI

Stabilirea structurii activitatii PSI, intocmire dosar PSI, elaborare plan de interventie la incendii, intocmire fise de instruire PSI, instruiri PSI, reprezentare la controale ISU, consultanta in domeniul PSI, efectuare instructaje, intocmire Planuri de Evacuare

RSVTI/ISCIR/PRAM

Stabilirea structurii activitatii PSI, intocmire dosar PSI, elaborare plan de interventie la incendii, intocmire fise de instruire PSI, instruiri PSI, reprezentare la controale ISU, consultanta in domeniul PSI, efectuare instructaje, intocmire Planuri de Evacuare

Asistenta si consiliere permanenta.

Reprezentare la controalele ITM gratuita.

Va stam alaturi si va raspundem la orice problema in domeniu!

Cei peste 8 ani de experienta in domeniul SSM reprezinta o garantie a calitatii serviciilor noastre.